Tuinhistorisch onderzoek Dersaborgpark

Het Dersaborgpark is gelegen in centrum van Valkenburg. De bijzondere cultuurhistorische waarden van het Dersaborgpark liggen met name besloten in de herinnering aan en verwijzing naar de villa Dersaborg die in 1964 werd gesloopt.

In april- mei 2022 heeft Habetsthuynen in opdracht van het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul tuinhistorisch onderzoek inclusief de waardenstelling uitgevoerd

Het onderzoek en de cultuurhistorische waardenstelling vloeien voort uit het voornemen van het gemeentebestuur tot herontwikkeling van het park waarbij enerzijds de oorspronkelijke inrichting zo veel als mogelijk wordt teruggebracht en anderzijds het park een schakel zal worden tussen de stationsomgeving en het centrum van de stad Valkenburg.
Terug naar projecten
Dersaborgpark
Dersaborgpark