Tuinhistorisch onderzoek Faliezusterpark

Het Faliezusterpark in Maastricht is gedeeltelijk gelegen in de ‘Nieuwstad”. De ontwikkeling van dit park hangt nauw samen met het doortrekken van de Begijnenstraat naar het Villapark op het eind van de 19e eeuw in samenhang met de reconstructie van de Pater Vinktoren. Het ontwerp van het park uit 1906 is hoogstwaarschijnlijk van architect Willem Sprenger(1875-1944) De structuur en de vormgeving is goeddeels bewaard gebleven. Bijzonder is een imposante treurbeuk (fagus sylvatica”pendula”) uit 1910 aan de oever van de Jeker. 

In februari 2021 heeft Habetsthuynen in opdracht van het gemeentebestuur van Maastricht, tuinhistorisch onderzoek inclusief de waardenstelling van dit park uitgevoerd. Tevens was het van belang de samenhang tussen de parken en het rondeel “Vijf Koppen, walmuur en het rondeel ”Haet ende Nijt” nader te duiden. De onderzoeken waren van belang in verband met de planvorming rond de op 23 maart 2019 ingestorte walmuur.
Terug naar projecten
Faliezusterpark