Tuinhistorisch onderzoek Stadspark/Mgr. Nolenspark Maastricht.

Het Stadspark van Maastricht is een doorontwikkeling van de “Groene Plaetsche’ buiten de vestingwerken van de stad. In 1837 verleende het gemeentebestuur deze wandelplaats de officiële benaming “stadspark”. In 1862 maakten Egdius (vader) Rosseels en Pierre Lievin (zoon) Rosseels uit Leuven het ontwerp voor het park dat ook werd uitgevoerd. Infrastructurele werkzaamheden in de jaren 60 van de vorige eeuw hebben ernstig afbreuk gedaan aan de structuur en de vormgeving van het 19e eeuwse park. Het ontwerp van Ir. Jan Vallen uit 1963 dat gedeeltelijk is uitgevoerd heeft niet geleid tot een kwalitatieve verbetering van dit park.

In februari 2021 heeft Habetsthuynen in opdracht van het gemeentebestuur van Maastricht, tuinhistorisch onderzoek inclusief de waardenstelling van dit park uitgevoerd. Tevens was het van belang de samenhang tussen de parken en het rondeel “Vijf Koppen, walmuur en het rondeel ”Haet ende Nijt” nader te duiden. De onderzoeken waren van belang in verband met de planvorming rond de op 23 maart 2019 ingestorte walmuur.

Terug naar projecten
Stadspark/Mgr. Nolenspark