Baalsbruggermolen
De Baalbruggermolen is gelegen aan het riviertje De Worm in het gehucht Baalsbruggen dat toebehoort aan de gemeente Kerkrade.

De molen maakt deel uit van een boerderijencomplex, dat in zijn huidige vorm in de 17e eeuw is gebouwd. De molen zal worden gerestaureerd en het woonhuis zal gedeeltelijk een andere bestemming krijgen. Binnen deze nieuwe bestemming is er ook een nieuwe toekomst voor de tuin, als ontspanningsverblijf voor bewoners en gasten.

In opdracht van de Stichting
Watermill foundation heeft Habets- thuynen onderzoek verricht om te komen tot een nieuw tuinont-, werp waarbij recreatie, nut en sierfunctie op een verantwoorde wijze zijn vormgegeven. Het onderzoek bestond uit archiefonder- zoek en uit gesprekken met bewoners. Het onderzoek vormde onder andere de basis voor een reconstructie naar ontwerp en vormgeving van de moestuin.


Terug naar projecten
Foto:Charlotte Dirkse