Kasteel Neuborg
..... is gelegen aan de het riviertje de Gulp in de gemeente Gulpen-Wittem. Het park bij dit kasteel is aangelegd aan de hand van een ontwerp van de Duitse tuinarchitect M.F. Weyhe en uitgevoerd door zijn leerling Louis Fuchs.

Habetsthuynen heeft een groenbeheerplan opgesteld voor dit landschapspark. In het onderzoek is onder meer aandacht besteed aan de zorg voor het instandhouden van de monumentale bomen, die nog dateren uit de aanleg van het park.

Daarnaast heeft Habetsthuynen in 2004/2005 de tuinhistorische waardering naar ontwerp en vormgeving van dit landschapspark in kaart gebracht.


Terug naar projecten